Thursday, 16 October 2008

Mengapa PAS Kedah Lebih Nasionalis Dari UMNO

Sekonyong-konyong kita dikejutkan dengan keputusan Kerajaan Negeri Kedah untuk menaikkan kouta bumiputera dalam projek perumahan di negeri itu sebanyak 50%. Tindakan itu sukar difahami adakah berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam yang menjadi teras perjuangan PAS atau berdasarkan prinsip-prinsip nasionalis yang menjadi teras perjuangan UMNO. Yang jelas tindakan itu menunjukkan kerajaan yang diterajui oleh PAS lebih nasionalis daripada UMNO, yang sebelum ini hanya menetapkan kouta sebanyak 30% sebagaimana semangat DEB. Jika begitu apa perbezaannya antara UMNO dengan PAS dalam politik?

Kalaulah PAS Kedah mendakwa bahawa mereka berbeza dengan UMNO kerana ketelusan pentadbirannya, maka apa pula perbezaannya dengan DAP? Kerajaan negeri Pulau Pinang yang diterajui oleh DAP juga mementingkan ketelusan, malah mungkin lebih telus daripada kerajaan negeri Kedah. Kehidupan Ketua Menterinya juga amat sederhana seperti juga kehidupan Tuan Guru Nik Aziz yang menjadi Menteri Besar Kelantan. Kalau begitu, apa bezanya kerajaan PAS Kedah yang mendukung prinsip-prinsip Islam dengan kerajaan DAP yang mendukung prinsip-prinsip sosial-demokratik. Maka PAS Kedah dilihat menyerupai UMNO dalam Nasionalisme dan menyerupai DAP dalam semangat Sosial-demoktarik.

Setelah hampir setengah tahun PAS mendapat kemenangan hasil daripada kurniaan ALlah melembutkan hati orang-orang bukan Islam, sehingga hari ini PAS masih gagal untuk menonjolkan kebaikan prinsip-prinsip Islam yang didukunginya. Sebaliknya rakyat di negara ini dikejutkan pula oleh tindakan PAS Kedah yang lebih nasionalis daripada UMNO. Adakah keputusan PAS Kedah ini didorong oleh keputusan yang berdasarkan kepada Fiqh Islami atau semangat perkauman yang ditiru daripada UMNO. YAB Menteri Besar Kedah merupakan seorang yang alim dalam bidang Usul al-Fiqh, maka apakah tindakan kerajaannya menurut ilmu yang dipelajarinya?

Dalam Usul al-Fiqh, ada satu kaedah yang menyebut "tindakan ketua negara ke atas rakyatnya perlu dipertimbangkan menurut maslahah". Maka adakah tindakan menaikkan kouta ini berteraskan kepada maslahah untuk kepentingan rakyat yang turut meliputi orang Melayu dan bukan Melayu. Dalam Usul al-Fiqh juga ada menggariskan Maqasid al-Shariah yang antara lain bertujuan untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia. Persoalan keperluan perumahan ini dalam Islam boleh diketegorikan kepada Dharuriyyat dalam perkara menjaga kepentingan harta atau sekurang-kurangnya Hajiyyat. Kalau menurut PBB pula keperluan perumahan dikategorikan sebagai 'basic needs'.

Sekiranya keperluan perumahan itu termasuk dalam Dharuriyyat atau sekurang-kurangnya Hajiyyat, maka sesebuah kerajaan yang berteraskan Islam perlu mangmbil kira kepentingan itu untuk memenuhi keperluan rakyatnya tanpa mengira kaum dan agama. Sebagaimana juga dalam persoalan menjaga nyawa, nasab, akal dan maruah, sesebuah kerajaan Islam turut bertanggungjawab terhadap rakyatnya tanpa mengira kaum dan agama, maka demikianlah juga keperluan perumahan yang termasuk dalam persoalan menjaga harta. Jadi, apakah kerajaan PAS Kedah boleh menjawab di hadapan ALlah swt nanti, adakah mereka telah menunaikan tanggungjawab itu terhadap rakyat negeri Kedah.

Sepatutnya kerajaan PAS Kedah membuat kajian berapa ramaikah lagi rakyat di Kedah yang tidak mempunyai rumah kediaman? Berapa ramaikah rakyat Kedah yang rumah kediaman mereka tidak sesuai dengan saiz keluarga? Berapa ramaikah rakyat Kedah yang masih menumpang di tanah saudara-mara atau menjadi penghuni-penghuni setinggan? Berapakah kemampuan rakyat Kedah untuk membeli sesebuah rumah? Apakah kategori rumah yang mampu-beli bagi rakyat yang tiada rumah kediaman? Persoalan-persoalan seperti ini yang sepatutnya di terokai oleh kerajaan PAS Kedah sebelum menentapkan sesuatu dasar berkaitan dengan perumahan. Kesemua persoalan ini ada kaitan dengan menjaga maslahah rakyat dan menunaikan keperluan dharuriyyat.

Setelah adanya kajian tersebut, kerajaan Negeri Kedah boleh menetapkan polisi yang sesuai dengan keperluan rakyat Kedah. Sebagai contoh, kerajaan PAS Kedah boleh menetapkan kouta 50% bagi setiap projek perumahan hendaklah rumah kos sederhana, atau kouta 30% untuk rumah yang mampu-beli dengan kos RM 30,000 ringgit. Kerajaan PAS Kedah juga boleh menetapkan umpamanya kouta 30% diberikan kepada rakyat yang tidak memiliki rumah tanpa mengira kaum dan agama. Sekiranya kaum Melayulah yang ramai tidak memiliki rumah dan tidak mampu memiliki rumah dengan kos yang tertentu, maka kouta itu secara tidak langsung memberi kebaikan kepada mereka. Dasar-dasar seperti inilah yang menepati prinsip-prinsip Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

Sebaliknya pertimbangan Fiqh seperti ini diketepikan mungkin kerana mahu bersaing dengan UMNO siapakah yang lebih nasionalis. Sepatutnya kerajaan PAS Kedah yang diberi peluang oleh ALlah swt melalui undi orang-orang bukan Islam menonjolkan keadilan pemerintahan Islam, mengambil kesempatan yang tidak sampai lima tahun ini untuk tujuan tersebut. Tempoh lima tahun ini tidak sepatutnya digunakan untuk menonjolkan mereka lebih nasionalis daripada UMNO. Masih belum terlambat untuk kerajaan PAS Kedah menarik balik dasar ini. Sekiranya tidak, percayalah rakyat khususnya yang bukan Islam akan melihat PAS dan UMNO tiada beza.

No comments: