Saturday, 16 August 2008

Dr Asri kah Penasihat Saiful?

Sekiranya benar tuduhan liwat ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim (DSAI) adalah konspirasi, maka mungkinkah Dr Asri salah seorang daripada konspiratornya? Tindakan bersumpah yang dilakukan oleh Saiful Bukhari yang 'kebetulan' dibuat sehari sebelum penamaan calon bagi kerusi Parlimen Permatang Pauh adalah atas pandangan Dr Asri. Sekiranya Dr Asri jadi bertanding bagi merebut kerusi tersebut atas tiket BN, maka kesangsian atas kemungkinan tersebut amat tipis sekali. Malah kalau beliaulah calon BN sudah pasti isu sumpah Saiful itu akan menjadi isu beliau yang utama dalam kempen tersebut. Nasib baiklah beliau tidak terdorong untuk menerima pelawaan BN tersebut sekaligus memperlihatkan beliau masih 'setia'.

Tindakan Dr Asri mencadangkan supaya Saiful dan DSAI bermubahalah benar-benar menimbulkan lagi kecelaruan dalam senario politik Malaysia. Cadangan tersebut telah digunakan sebaik mungkin oleh BN untuk dijadikan isu politik bagi menghadapi DSAI dalam Pilihanraya Kecil Permatang Pauh. Meskipun Saiful menyatakan tindakannya bukan atas dorongan politik, tetapi tindakan beliau telah digunakan sebaik mungkin oleh pimpinan UMNO termasuklah bekas ahli UMNO Dr Mahathir. Peranan yang dimainkan oleh pihak media pula telah menjadikan rakyat semakin keliru terhadap penyelesaian Islam tentang isu tersebut. Kesemua ini adalah hasil daripada pandangan Dr Asri.

Sumpah yang dilakukan oleh Saiful ini sukar ditentukan untuk dikategorikan di bawah peruntukan hukum yang mana. Adakah sumpah boleh ini dikategorikan di bawah Mubahalah, al-Yamin atau Li`an. Sekiranya sumpah Saiful ini hendak dikategorikan di bawah Mubahalah, maka banyak keraguan yang boleh ditimbulkan. Demikianlah juga sekiranya hendak dikategorikan di bawah al-Yamin seperti pandangan Presiden Persatuan Peguam Syari`e, pun banyak pertikaian yang boleh ditimbulkan. Jika hendak dikategorikan sebagai Li`an, lagilah banyak pertikaiannya.

Mubahalah seperti yang terdapat dalam Islam adalah bersandarkan kepada ayat 61 Surah Ali Imran. Para ulama tafsir seperti Ibn Katsir telah merujukkan ayat ini kepada peristiwa Rasulullah s.a.w. didatangi oleh sekumpulan Kristian daripada Najran berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang kuat. Setelah berlaku pertikaian terhadap dakwaan mereka bahawa Isa a.s. adalah Tuhan atau anak Tuhan dan juga tentang kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., maka Allah s.w.t. menurunkan ayat ini mencabar golongan Kristian tersebut bermubahalah. Diriwayatkan Rasulullah s.a.w. membawa Ali, Fatimah, Hassan dan Hussain r.a. ke sebuah tempat bagi menunggu golongan Kristian itu bermubahalah, tetapi akhirnya mereka enggan.

Sekiranya Mubahalah ini hendak dijadikan sandaran, maka tuduhan liwat ini tidak sesuai dibandingkan dengannya. Mubahalah yang dikehendaki oleh ayat al-Qur'an ini adalah berkaitan dengan persoalan yang begitu besar iaitu `aqidah seperti persoalan benarkan Isa a.s. anak Tuhan yang ditimbulkan oleh golongan Kristian dari Najran tersebut. Demikianlah juga berkaitan dengan sama ada Ibn `Arabi sesat ataupun tidak seperti contoh yang diberikan oleh Dr Asri. Pertikaian-pertikaian seperti ini tiada jalan lain untuk diselesaikan melainkan kemuncak kepada pertikaian atau perdebatan tersebut bolehlah dilakukan mubahalah. Manakala pertuduhan liwat mempunyai jalan yang tertentu seperti yang terdapat dalam hukum hudud.

Berkenaan dengan al-Yamin pula, sumpah Saiful ini tidak bertepatan langsung dengan hukum al-Yamin seperti dalam prosedur mahkamah yang terdapat dalam hukum-hukum Islam. Ulasan Presiden Persatuan Peguam Syar`ie bahawa sumpah Saiful mempunyai Taghliz boleh dipertikaikan kerana al-Yamin sepatutnya dilakukan di hadapan hakim atau Qadhi atas tuntutan beliau. Dengan pengertian lain al-Yamin ini dilakukan dalam perbicaraan mahkamah bukannya seperti dilakukan oleh Saiful yang kemudiannya diikuti dengan sidang akhbar. Malah hukum asal al-Yamin itu sebenarnya dituntut ke atas mereka yang didakwa setelah mereka tiada bukti dan saksi untuk menafikan dakwaan itu, dan dalam kes ini yang didakwa ialah DSAI.

Lebih daripada itu al-Yamin tidak terpakai dalam kes-kes yang berkaitan dengan hudud dan Qisas. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Fuqaha bersepakat terhadap enam syarat al-Yamin dan beliau menyebut syarat yang kelimanya ialah ia tidak berlaku dalam kes-kes hudud dan Qisas. Dalam melakukan al-Yamin ini tidak terdapat kalimah la`nat seperti yang terdapat dalam li`an, sebaliknya cukup dengan bersumpah atas nama Allah s.w.t atau sifat-sifatNya. Maka sumpah yang dilakukan oleh Saiful tidak langsung menepati syarat-syarat al-Yamin seperti yang terdapat dalam hukum Islam, malah dilakukan sebelum bermulanya perbicaraan mahkamah.

Manakala sekiranya hendak dikaitkan sumpah Saiful ini dengan hukum Li`an, lagilah tidak mempunyai asas langsung. Seperti yang diulas oleh Utusan Malaysia sumpah Saiful ini berkaitan dengan ayat 4-9 Surah al-Nur, jelas sekali ayat-ayat ini berkaitan dengan hukum Qazaf dan Li`an. Dalam ayat-ayat tersebut khususnya ayat 6 menyebutkan dengan terang sekali tentang hukum Li`an adalah berkaitan dengan kes suami-isteri. Pendirian Tuan Guru Abdul Hadi tentang perkara ini adalah tepat, iaitu hukum Li`an langsung tidak terpakai dalam kes tuduhan Saiful ini. Oleh sebab itu, sumpah Saiful ini walaupun hampir menyamai lafaz Li`an tidak boleh dikategorikan sebagai Li`an.

Sumpah Li`an seperti yang terdapat dalam ayat ini bukan dilakukan sekali sepertimana yang dibuat oleh Saiful. Dalam ayat-ayat Surah al-Nur itu menyebut bahawa Li`an adalah untuk menggantikan empat saksi yang adil seperti yang dikehendaki dalam kes yang mensabitkan perlakuan zina. Maka sesorang yang mendakwa pasangannya berzina hendaklah bersumpah empat kali dan diikuti yang kelima la`nat Allah s.w.t. ke atasnya sekiranya dia berdusta. Oleh kerana itu, sumpah yang dilakukan oleh Saiful ini bukan sahaja tidak tepat dari segi dasarnya malah teknikal melakukannya pun tidak bertepatan dengan kehendak Islam. Jelas sekali sumpah tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai Li`an.

Maka sumpah Saiful ini tidak diketahui dalam kategori mana, Mubahalah, al-Yamin atau Li`an. Tindakannya bersumpah dilihat lebih didorong oleh motif politik sekiranya dilihat dari segi masanya. Kalaulah benar beliau ingin menjadikan sumpahnya sebagai Mubahalah, maka beliau perlu menunggu bila DSAI boleh bersumpah sekali dengannya di suatu masa dan tempat yang tertentu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. DSAI juga pernah menyebut sekiranya ulama yang dipercayai berpendapat wajar bermubahalah, maka beliau sanggup menyahut cabaran. Mengapa Saiful tidak boleh menunggu masa dan tempat yang ditetapkan sehingga Mubahalah itu benar-benar mengikut seperti yang dilakukan Rasulullah s.a.w.

Siapakah penasihat agama Saiful dalam melakukan sumpah ini?